Regulamin

bezpieczne i kompleksowe usługi

Regulamin Myjni parowej „ ASTAR”

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Parowej ECO Myjni Samochodowej „ASTAR” , zwanych dalej klientami.
 2. „ASTAR” prowadzi działalność w postaci myjni ręcznej , gdzie usługa mycia i pielęgnacji pojazdów wykonywana jest stacjonarnie przy ul. Belgradzkiej 3 lok. UH -1 w Warszawie.
 3. Myjnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 21:00 i w sobotę 8:00 – 16:00.
 4. Pełny zakres usług myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w Cenniku
 5. W przypadku ponadnormatywnego zabrudzenia zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wykonania usługi lub doliczenia dodatkowej opłaty.
 6. Usługę wykonuje się po zleceniu jej zakresu obsłudze myjni. Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej pod numerem +48 22 643 65 15.
 7. Mycie pojazdów w myjni „ASTAR” odpowiada standardowi mycia w ręcznych myjniach samochodowych. Pierwszeństwo w obsłudze mają zamówienia złożone poprzez kontakt telefoniczny
 8. Firma „ASTAR” nie gwarantuje usunięcia wszelkich plam i zabrudzeń mimo użycia specjalistycznych środków i urządzeń skuteczność zależna jest od wielu czynników na które nie zawsze mamy wpływ.
 9. Płatność za usługę mycia pojazdu następuje przed lub po jej wykonaniu, gotówką. Faktura dotycząca usług  wystawiana jest na życzenie klienta. Możliwe jest mycie pojazdów w formie bezgotówkowej w rozliczeniu comiesięcznym po uprzednim ustaleniu warunków współpracy.
 10. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia, obsługa myjni dokonuje szybkich oględzin pojazdu. W przypadku zauważenia przez obsługę lub zgłoszenia przez klienta jakichkolwiek uszkodzeń, mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu, obsługa myjni może odmówić wykonania usługi.
 11. Klient jest zobowiązany poinformować obsługę myjni o nietypowym wyposażeniu pojazdu, zamocowanym do nadwozia jak również nie standardowych powłokach na lakierze takich jak: folia, guma w spray’u itp.
 12. Klient po wjechaniu samochodem do myjni, przed rozpoczęciem świadczenia usługi mycia, zobowiązany jest wyłączyć silnik , włączyć bieg lub zaciągnąć hamulec ręczny oraz opuścić pojazd. Nadto klient jest zobowiązany do zamknięcia okien. W przypadku niezastosowania się do powyższych zaleceń, myjnia nie odpowiada za powstałe szkody.
 13. Część usług tj. czyszczenie komory silnika oraz pranie tapicerki ze względu na specyfikę, złożoność, oraz podwyższoną możliwość wystąpienia uszkodzeń w pojeździe wykonywane są na ryzyko klienta.
 14. Po wyjeździe z terenu myjni, reklamacji związanej z wykonaną usługą mycia nie uwzględnia się.
 15. Zamawiając wyżej wymienione usługi klient potwierdza zaznajomienie się z obowiązującymi w tym przypadku zasadami.
 16. Myjnia nie odpowiada za szkodę powstałą na terenie myjni, przed i po wykonaniu usługi mycia, o ile szkoda nie jest następstwem nienależytego wykonania usługi mycia. Zlecenie obsłudze myjni przez klienta wykonania innych usług, niż usługa mycia, w szczególności wprowadzenia pojazdu, oraz wyprowadzania pojazdu ze stanowiska, na którym wykonywana jest usługa mycia, następuje na ryzyko i odpowiedzialność klienta, który w takim przypadku powinien sprawować osobisty nadzór nad wykonywaniem takich usług.
 17. Myjnia nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w pojeździe np. pieniądze, laptopy, telefony, aparaty foto, biżuterię, itp.
 18. Oddanie przez klienta obsłudze myjni pojazdu celem wykonania dowolnej usługi w zakresie mycia pojazdu jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi (zgodnie z obowiązującym cennikiem) oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 19. Niniejszy cennik i regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2022 roku.
 20. Właścicielem strony jest Firma „ASTAR Andrzej i Maciej Stępień spółka jawna”.
 21. Wszelkie informacje na temat oferty myjni i aktualnych promocji znajdują się na stronie internetowej www.astarmyjnia.pl
 22. We wszystkich przypadkach nie ujętych w regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 23. Ewentualne zmiany cennika jak również regulaminu, następują w formie pisemnej, a za datę ważności uważa się datę opublikowania na stronie www.astarmyjnia.pl